รางน้ำฝน ติดตั้งรางน้ำฝน รางน้ำฝนไวนิล รางน้ำฝนวินเซอร์ รางน้ำฝน windsor
     


แผงบังแดด
 
แผงบังแดดไวนิล ช่วยกรองแสงแดดให้ผ่านเข้ามาให้ปริมาณที่เหมทาะสม หลากหลายรูปแบบในสไตล์คุณ
 

Series

  • แผงบังแดดไวนิล มี 3 แบบ
แบบเกล็ดช่องลม (Fin) แบบแนวนอน (Horizontal)
แบบแนวตั้ง (Vertical)
 
Product Specification

แบบเกล็ดช่องลม (Fin) แบบแนวนอน (Horizontal)
แบบแนวตั้ง (Vertical)
  • หมายเหตุ : ทุกแบบมีขนาด 1.0 x 0.5 เมตร
 

Acessories

อุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง

Reinforce อลูมิเนียมเสริมแรงเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้ง

หมายเหตุ :
มีอุปกรณ์ครบชุดในแพ็คเกจ
 

Installation

วิธีการติดตั้ง
 
1. ติดตั้งคานไวนิล พร้อมอลูมิเนียมด้านข้างให้ติดกัน เสริมแรงด้วยฉากยึดกับโครงสร้างเดิม 2. ติดตั้งแผงบังแดดเข้ากับคานไวนิล
3. ยึดแผงบังแดดกับคานไวนิลด้วยสกรูเกลียวปล่อย 4. ยึดแผงบังแดดและเก็บความเรียบร้อยด้วยอะครีลิค