รางน้ำฝน ติดตั้งรางน้ำฝน รางน้ำฝนไวนิล รางน้ำฝนวินเซอร์ รางน้ำฝน windsor
     


ไม้พื้นไวนิล
 
ไม้พื้นไวนิล สำหรับงานภายนอกโดยเฉพาะ สวยงาม มีร่องลายเหมือนไม้ธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกของระเบียงไม้จริง และทนทานต่อทุกสภาพอากาศเมืองไทย
 

Color

 
 
Product Specification

 

ตารางขนาด ไม้พื้นไวนิล

รายการ ความยาว/ชิ้น จำนวนบรรจุ (ชิ้น) / ห่อ ติดต่อไม้ (ตร.ม.)
ไม้พื้น 4 นิ้ว พร้อมคลิปและสกรู 2.5 เมตร 2 0.5
ไม้พื้น 6 นิ้ว พร้อมคลิปและสกรู 2.5 เมตร 2 0.75
เส้นเก็บขอบ 2.5 เมตร 4 -
ชุดคลิป และสกรู - 18, 25 -
* คลิปติดตั้งไม้พื้นไวนิลและสกรูเหล็กชุปซิงค์ เบอร์ 6 ยาว 1 นิ้ว


Accessoriesชุดคลิปติดตั้งไม้พื้นพื้นไวนิล
และสกรูเหล็กชุปซิงค์ เบอร์ 6 ยาว 1 นิ้ว
 

Installation


ข้อกำหนดโครงสร้างที่ใช้ยึดไม้พื้นไวนิล


ขนาดหน้าตัดไม้พื้น (นิ้ว) ไม้พื้นขนาด 4 นิ้ว ไม้พื้นขนาด 6 นิ้ว
ระยะตรงมาตรฐาน (เมตร) 0.4 0.4


*สีและลวดลายอกจมีความแตกต่างกันในแต่ละชิ้นงาน เนื่องจากข้อจำกัดในการผลิต
*สีของสินค้าสามารถซีดได้เนื่องจากการโดนแสงแดดตามสภาพการใช้งาน
*ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่รับแรงกระแทกหนักๆ

วิธีการและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ไม้พื้นไวนิล
  1. ระบบใช้โครงสร้างเหล็กกล่อง 2 * 2 นิ้ว ทาสีกันสนิม และสีน้ำมันไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
  2. การตัดไม้พื้นไวนิล ใช้อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน เพื่อลดปัญหาบริเวณจุดเชื่อมต่อ ให้เรียบเนียน
  3. การยึดไม้พื้นไวนิล ใช้คลิปสกรู อุปกรณ์ ชุดของสินค้าตามการออกแบบระบบการล็อค
  4. การดูแลรักษา ควรระวังคราบสกปรกจากน้ำมัน เพราะทำความสะอาดได้ไม่หมด
  5. สามารถทาน้ำยารักษาไม้ เพื่อความคงทนของสีผิว และป้องกันคราบสกปรกจากน้ำมันได้
คำเตือน
  1. ควรติดตั้งสินค้าตามคู่มือการติดตั้งสินค้าอย่างเคร่งครัด
  2. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการนำสินค้าไปใช้อย่างผิดประเภท
  3. สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากระบบการพิมพ์
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า